Maand: juli 2020

Elementen en Attributen

Elementen bestaan meestal uit tweetallen: een deel dat het element activeert en een deel dat de activering weer beëindigt. Zowel de activering (ook wel start-tag genoemd) als de beëindiging (end-tag) beginnen met het teken < en eindigen met het teken >.

Tussen deze tekens staat de naam van het element, of een afkorting daarvan. Dus tussen de activering en beëindiging staat de inhoud, waarop het element betrekking heeft. Hier als voorbeeld; de opbouw van een paragraaf met behulp van het p-element.