Elementen en Attributen


Wat zijn Elementen?

Elementen en Attributen | Webdesign KennisbankElementen bestaan meestal uit tweetallen: een deel dat het element activeert en een deel dat de activering weer beëindigt. Zowel de activering (ook wel start-tag genoemd) als de beëindiging (end-tag) beginnen met het teken < en eindigen met het teken >.

Tussen deze tekens staat de naam van het element, of een afkorting daarvan. Dus tussen de activering en beëindiging staat de inhoud, waarop het element betrekking heeft.

Hoe Gebruik je een Element?

Zo zijn er voor de HTML broncode, vele elementen met allerlei verschillende functies te gebruiken. Hier als voorbeeld; de opbouw van een paragraaf met behulp van het p-element:

<p>Deze tekst vormt een paragraaf.</p>

In het volgende voorbeeld zie je wat je o.a. kan doen, doen door 2 elementen te combineren. Dit met de bedoeling de paragraaf in het midden te laten uitkomen (centreren):

<p><center>Deze paragraaf is gecentreerd.</center></p>

Wat zijn Attributen?

Attributen zijn de nadere specificaties van een element. Indien meerdere attributen aan een element worden toegevoegd, worden deze gescheiden door een spatie.

Hoe Gebruik je een Attribuut?

In de meeste gevallen moet voor een attribuut een waarde worden opgegeven. Als voorbeeld wordt aan het eerder genoemde p-element, het align-attribuut toegevoegd:

<p align=”center”>Deze paragraaf is gecentreerd</p>

Beide Resultaten in de Browser:

Paragraaf Gecentreerd | Elementen en Attributen

Tags zonder Inhoud

Uitzonderingen daarop zijn HTML tags ‘zonder’ inhoud, zoals bijvoorbeeld de HTML tag, waarmee je een break aangeeft in de tekst: <br> of waarmee je een horizontale lijn trekt: <hr>

Hoofdletter Ongevoelig

De naam van een element is altijd hoofdletter ongevoelig, evenals de waarden van een attribuut. Dat wil zeggen dat het niet uitmaakt of de naam in hoofdletters of in kleine letters worden geschreven.

Aanhalingstekens in Attributen

  • Attribuutwaarden staan altijd tussen aanhalingstekens “…”
  • Dubbele aanhalingstekens zijn het meest gebruikelijk, maar enkele aanhalingstekens zijn ook toegestaan.

 

Back to Top