Elementen en Attributen


Wat zijn Elementen?

Hyperlinks | Webdesign KennisbankElementen bestaan meestal uit tweetallen: een deel dat het element activeert en een deel dat de activering weer beëindigt. Zowel de activering (ook wel start-tag genoemd) als de beëindiging (end-tag) beginnen met het teken < en eindigen met het teken >.

Tussen deze tekens staat de naam van het element, of een afkorting daarvan. Dus tussen de activering en beëindiging staat de inhoud, waarop het element betrekking heeft. Hier als voorbeeld; de opbouw van een paragraaf met behulp van het p-element.

<p>Deze tekst vormt een paragraaf.</p>

Echter er zijn een aantal elementen zonder inhoud. Voor deze lege elementen is het gebruik van de beëindiging verboden. Een voorbeeld daarvan is het hr-element, waarmee een horizontale lijn gecreëerd kan worden;

<hr>

De naam van een element is altijd hoofdletterongevoelig. Dat wil zeggen dat het niet uitmaakt of de naam in hoofdletters of in kleine letters worden geschreven.

Wat zijn Attributen?

Attributen zijn de nadere specificaties van een element. Indien meerdere attributen aan een element worden toegevoegd, worden deze gescheiden door een spatie.

In de meeste gevallen moet voor een attribuut een waarde worden opgegeven. Als voorbeeld wordt aan het eerder genoemde p-element het align-attribuut toegevoegd;

<p align=”center”>Deze paragraaf is gecentreerd.</p>

De naam van een attribuut is ook altijd hoofdletterongevoelig. Meestal geldt hetzelfde voor de waarde, maar er zijn enkele uitzonderingen.

Verder is het belangrijk om te weten;

  • Attribuutwaarden staan altijd tussen aanhalingstekens “…”
  • Dubbele aanhalingstekens zijn het meest gebruikelijk, maar enkele aanhalingstekens zijn ook toegestaan.

Verschil tussen HTML en XHTML

Attribuutnamen en -waarden zijn niet hoofdlettergevoelig, maar het World Wide Web Consortium (W3C) raadt toch het gebruik van kleine letters aan in HTML4. Houd er wel rekening mee dat in de nieuwe versies van XHTML, enkel het gebruik van kleine letters is toegestaan!

Categoriën in dé Kennisbank over Webdesign
Omhoog ↑