Elementen en Attributen

Elementen en Attributen | Webdesign KennisbankDe broncode van een website in HTML bestaat uit elementen en attributen, die zijn bedoeld om de elementen te omschrijven (specificeren). Daarom moet er in veel gevallen bij een attribuut, ook een waarde worden opgegeven.

Elementen bestaan meestal uit tweetallen: een deel dat het element activeert en een deel. dat de activering weer beëindigt. Zowel de activering (ook wel start-tag genoemd), als de beëindiging (eind-tag) begint met < en eindigt met >

Tussen deze tekens staat vervolgens de naam van het element, waarop het element betrekking heeft. De broncode waarop een webbrowser op een globaal afgesproken opmaak reageert.


Elementen in de HTML broncode

Zo zijn er voor de HTML broncode, vele elementen met allerlei verschillende functies te gebruiken. Hier als voorbeeld, de opbouw van een paragraaf (alinea) met behulp van het p-element:

<p>Deze tekst vormt een paragraaf</p>

In het volgende voorbeeld zie je wat je o.a. kan doen, door 2 verschillende elementen te combineren. Het center-element bijvoorbeeld is bedoeld om de tekst in het midden te laten uitkomen (centreren):

<center><p>Deze tekst vormt een paragraaf</p></center>

Attributen in de elementen

Als voorbeeld wordt aan het eerder genoemde p-element, een align-attribuut toegevoegd:

<p align=”center”>Deze paragraaf is gecentreerd</p>

Indien er meerdere attributen aan een element worden toegevoegd, worden deze gescheiden door een spatie. Zo kennen attributen nog een paar belangrijke eigenschappen…

Zet de attributen tussen aanhalingstekens

Attribuutwaarden staan altijd tussen aanhalingstekens “…”
Dubbele aanhalingstekens zijn het meest gebruikelijk, maar enkele aanhalingstekens zijn ook toegestaan.

Het resultaat in de webpagina:

Deze paragraaf is gecentreerd en oranje | Elementen en Attributen


Ongevoelig voor Hoofdletters

Alle titels en waarden van elementen en attributen op de bron-pagina zijn hoofdletter ongevoelig. Dit betekend dat voor de titels en waarden op de bron-pagina, in zowel hoofdletters als in kleine letters mag worden geschreven.