Tabellen in HTML


Waar worden Tabellen voor Gebruikt?

In HTML kunnen tabellen worden gebruikt om diverse data overzichtelijk weer te geven in rijen en kolommen. Vroeger werd deze techniek ook veel gebruikt om de lay-out van een HTML-pagina te bepalen.

Vandaag de dag wordt deze techniek nauwelijks nog toegepast en is het bovendien achterhaald. Daarom wordt er tegenwoordig handig gebruik gemaakt van CSS (Cascading Style Sheets).

Voor de bouw van tabellen, beschikt u over de volgende elementen:

•  table-tag: Hiermee maakt je een nieuwe tabel,
•  tr-tag: “Table Row”; Hiermee wordt een nieuwe rij begonnen,
•  td-tag: “Table Data”; Een nieuwe datacel,
•  th-tag: “”Table Header”; Net als <td> maar wordt gebruikt voor een titelveld.

Een simpele tabel kan er dus als volgt uitzien:

<table>
 <tr>
 <td></td>
 <th>Kolom 1</th>
 <th>Kolom 2</th>
 </tr>
 <tr>
 <th>Rij 1</th>
 <td>Kolom 1 - Rij 1</td>
 <td>Kolom 2 - Rij 1</td>
 </tr>
 <tr>
 <th>Rij 2</th>
 <td>Kolom 1 - Rij 2</td>
 <td>Kolom 2 - Rij 2</td>
 </tr>
</table>

Bezoek ook: CSS

Hieronder een Videoopname over hoe je een Tabel kunt maken;


Bladeren ► Home Kennisbank HTML Tabellen in HTML

Elementen en Attributen
HTML-Kleurcodes
Hyperlinks
HTML-Editors