Responsive Webdesign


Wat is Responsive Webdesign?

Responsive Webdesign | Webdesign KennisbankResponsive Webdesign betekend dat een website zo ontworpen is, dat de weergave van een webpagina aan de resolutie van een beeldscherm wordt aangepast.

Hierbij gaat het in het algemeen om gewone computers, laptops, tablets en smartphones. Het Engelse woord ‘responsive‘ kun je in dit verband vertalen als ‘reagerend’.

De website reageert op het apparaat, de browser en de schermafmetingen waarop deze wordt getoond. Tijdens het zichtbaar maken van een webpagina, worden afbeeldingen geschaald en/of afgesneden, teksten worden vergroot en bepaalde elementen worden weggelaten.


Hoe het Begon…

De term Responsive Webdesign is in 2010 door Ethan Marcotte bedacht. Destijds merkte hij op, dat steeds meer bedrijven de behoefte hadden om hun klanten, ook mobiel te bereiken. Destijds werd er nog gewerkt met een zogenaamde ‘mobiele website’.

Echter, door het groeiend aantal apparaten met al hun eigen resoluties, bleek één mobiele website niet meer voldoende. Daarom werd er een universele webbrowser ontwikkeld, die ‘zichzelf’ aan kan passen. Met als voorwaarde, dat een website daarvoor ook geprogrammeerd moet zijn.


Nieuwe Stroming

Sinds 2013 surfden er al meer mensen via een mobiel apparaat op het internet, dan via een gewone computer. Dat betekend dat er steeds meer mensen van smartphones, tablets en notebooks gebruik maken.


Bladeren ► Home Kennisbank Webbrowsers Responsive Webdesign

Verschillende Webbrowsers