CSS

CSS | Webdesign Kennisbank

CSS staat voor Cascading Style Sheets. Het is een opmaaktaal die wordt gebruikt om de presentatie van een webpagina te definiëren. Met CSS kun je de visuele aspecten van HTML-elementen beheren, zoals kleur, lettertype, grootte, marges, padding en lay-out.

Door CSS te gebruiken, kun je de vormgeving van een hele website consistent maken en gemakkelijk aanpassen, zonder de HTML-structuur te wijzigen. CSS wordt meestal toegepast door stijlregels te definiëren in een apart CSS-bestand en deze vervolgens te koppelen aan de HTML-pagina’s.

Minder opmaaktaal

Met CSS kun je alle mogelijke stijlen definiëren en tegelijk op meerdere elementen toepassen. Hierdoor hoef je niet steeds dezelfde opmaakinstructies voor elk individueel element, te herhalen. Met slechts één CSS-document worden de hoeveelheid codes in in de overige HTML-pagina’s fors verminderd.

Voorbeeld van Cascading Style Sheet:

 /* CSS-stijlregels */

body {
font-family: ‘Helvetica’, sans-serif;
background-color: #f2f2f2;
color: #333;
}

h1 {
color: #0077cc;
}

p {
font-size: 16px;
line-height: 1.5;
}

Voordelen van CSS:

Scheiding van inhoud en presentatie: CSS maakt het mogelijk om de opmaak van een webpagina te scheiden van de inhoud ervan. Dit betekent dat HTML wordt gebruikt voor de structuur en de inhoud van de pagina, terwijl CSS wordt gebruikt voor de presentatie en het uiterlijk ervan.

Deze scheiding maakt het gemakkelijker om wijzigingen aan te brengen in het ontwerp van een website zonder de HTML-code te hoeven aanpassen.

Consistentie: Met CSS kunnen ontwerpers consistentie bereiken in het uiterlijk van een website. Door stijlregels toe te passen op verschillende elementen van een website, kunnen ontwerpers ervoor zorgen dat alle pagina’s een uniforme uitstraling hebben.

Flexibiliteit: CSS biedt een hoge mate van flexibiliteit bij het ontwerpen van een website. Ontwerpers kunnen stijlen definiëren voor specifieke HTML-elementen, klassen of ID’s, waardoor ze nauwkeurige controle hebben over de opmaak van verschillende delen van een pagina.

Efficiëntie: Door CSS-bestanden extern te linken aan HTML-pagina’s kunnen dezelfde opmaakstijlen worden toegepast op meerdere pagina’s. Dit bespaart tijd en moeite bij het maken en onderhouden van een website, omdat wijzigingen slechts op één locatie hoeven te worden aangebracht.

Snellere laadtijden: Het gebruik van CSS kan leiden tot snellere laadtijden van webpagina’s, omdat CSS-bestanden over het algemeen kleiner zijn dan inline opmaak (opmaak direct in HTML-tags). Bovendien kan CSS caching mogelijk maken, waardoor browsers stijlinformatie kunnen opslaan en hergebruiken voor meerdere pagina’s.

Informatie | Webdesign Kennisbank CSS biedt een krachtig mechanisme voor het ontwerpen van aantrekkelijke en goed gestructureerde websites.

Bezoek ook: HTML


Meer webadressen over CSS
CSS Admin Webtalis Programmeerplaats
Wikipedia W3.org WordPress
Kinsta Learn IT Kopstorm