PHP

PHP | Webdesign Kennisbank

PHP staat tegenwoordig voor Hypertext Preprocessor. Het is een veelgebruikte (programmeer) taal die voornamelijk wordt gebruikt voor de ontwikkeling van dynamische websites en allerlei andere toepassingen.

Ondanks het voornemen de bezoeker van deze website begrijpelijke content te bieden, kan deze pagina over PHP best ingewikkeld overkomen. Toch kan het een belangrijk onderdeel van de te ontwikkelen website zijn.

Met behulp van PHP kunnen webdesigners van server-sites, scripts schrijven die worden uitgevoerd op een webserver. Dit om dynamische content te genereren en te beheren, voordat deze naar de webbrowser van een gebruiker wordt verzonden.

Wanneer een gebruiker een website bezoekt die is gebouwd met PHP, zal de webserver de PHP-code verwerken en vervolgens naar de HTML-pagina naar de webbrowser van de gebruiker sturen.

PHP wordt vaak gebruikt in combinatie met MySQL of andere databases om dynamische en interactieve websites te bouwen. Zoals blogs, e-commerce platforms, content management systemen (CMS), forums, sociale netwerken, enzovoort.


3 verschillende PHP systemen van YouTube, Twitter en Mail.com…

Via de webserver

PHP komt meestal via de server in de webbrowser door een PHP-engine. Het resultaat (meestal HTML) wordt vervolgens via de webserver naar de webbrowser gestuurd.

De code is erg populair en wordt voor allerlei webapplicaties gebruikt, zoals bulletinboards/forums, CMS systemen, blogs en wiki’s. Inmiddels worden ruim 26 miljoen websites gegenereerd met behulp van deze populaire code.

Alles binnen de PHP-tags wordt door de PHP-interpreter (tolk) uitgevoerd. Op deze wijze worden dynamische HTML-documenten gecreëerd.

Het coderen van PHP

Standaard is de webserver zo ingesteld dat bestanden, die eindigen op de extensie .php, door de server als PHP script herkend worden. Zo’n PHP bestand hoeft niet alleen uit PHP-code te bestaan, er kan ook net zo goed HTML, CSS en JavaScript in voorkomen.

Bezoek ook: HTML | CSS | JavaScript

Wanneer een PHP-script uitgevoerd wordt door de webserver, kan de PHP-parser (de software die PHP-code interpreteert) zich in 2 toestanden bevinden. Namelijk het HTML-model en het PHP-model.

In HTML-mode wordt de letterlijke tekst van het script naar de browser van de bezoeker gestuurd, zonder dat daar iets mee gedaan wordt. In de PHP-mode wordt het script eerst uitgevoerd, waarna het resultaat naar de webbrowser wordt gestuurd.


Gebruik maken van variabelen

In PHP worden variabelen gebruikt om gegevens op te slaan en te manipuleren. Hier volgt een overzicht van hoe variabelen werken in PHP:

Variabelen declareren (aangeven): Om een variabele te maken, hoef je alleen maar een dollarteken ($) voor de variabelenaam te plaatsen, gevolgd door de naam van de variabele. Het toewijzen van een waarde aan een variabele, gebeurt met behulp van de toekenningsoperator (=):

In PHP gebruik je de volgende typen variabelen:

Integers: (hele getallen)
Floats: (kommagetallen)
Strings: (tekst, leestekens en symbolen)
Arrays: (lijsten)
Booleans: “waar” (true) of “niet waar” (false)

Meer webadressen over PHP
PHP.net Handleiding HTML Webwijsheid
Wikibooks HTML W3schools Internet Academy
Programmeerplaats Wikipedia HTML Doubleweb