PHP

PHP | Webdesign KennisbankPHP staat tegenwoordig voor Hypertext Preprocessor. Het is een veelgebruikte (programmeer) taal die voornamelijk wordt gebruikt voor het ontwikkelen van dynamische websites en allerlei andere website toepassingen.

Met PHP kunnen website ontwikkelaars, server-side scripts schrijven, die worden uitgevoerd op een webserver. Dit om dynamische content te genereren en te beheren, voordat deze naar de gebruiker van een webbrowser wordt verzonden.

Wanneer een gebruiker een website bezoekt die is gebouwd met PHP, zal de webserver de PHP-code verwerken en vervolgens naar de HTML-pagina naar de webbrowser van de gebruiker sturen.

PHP wordt vaak gebruikt in combinatie met MySQL of andere databases om dynamische en interactieve webtoepassingen te bouwen. Zoals blogs, e-commerceplatforms, contentbeheersystemen (CMS), forums, sociale netwerken enz


3 verschillende PHP systemen van YouTube, Twitter en Mail.com…

Via de Webserver

PHP komt meestal via de server in de webbrowser door de PHP-engine. Het resultaat (meestal HTML) wordt via de webserver naar de webbrowser gestuurd.

De code is erg populair en wordt voor allerlei webapplicaties gebruikt, zoals bulletinboards/forums, CMS systemen, blogs en wiki’s. Inmiddels worden ruim 26 miljoen websites gegenereerd met behulp van deze populaire code.

In PHP-documenten kan op meerdere manieren tekst aan de gebruiker worden gepresenteerd. In server-side documenten kan PHP vrij tussen de HTML-tags worden aangeroepen.

Alles binnen de PHP-tags wordt door de PHP-interpreter uitgevoerd. Op deze wijze kunnen dynamische HTML-documenten worden gecreëerd.

Het Coderen van PHP

Standaard is de webserver zo ingesteld dat bestanden, die eindigen op de extensie .php, door de server als PHP script herkend worden. Zo’n PHP bestand hoeft niet alleen uit PHP-code te bestaan, er kan ook net zo goed HTML, CSS en JavaScript in voorkomen.

Bezoek ook: HTML | CSS | JavaScript

Wanneer een PHP-script uitgevoerd wordt door de webserver, kan de PHP-parser (de software die PHP-code interpreteert) zich in 2 toestanden bevinden. Namelijk het HTML-model en het PHP-model.

In HTML-mode wordt de letterlijke tekst van het script naar de browser van de bezoeker gestuurd, zonder dat daar iets mee gedaan wordt. In de PHP-mode wordt het script eerst uitgevoerd, waarna het resultaat naar de webbrowser wordt gestuurd.


Gebruik maken van Variabelen

Variabelen kunnen handig zijn om later in de uitkomst door te rekenen. Bovendien voorkomt het, dat je steeds dezelfde tekst moet typen.

In PHP gebruik je voornamelijk de volgende typen variabelen:

Integers: (hele getallen)
Floats: (kommagetallen)
Strings: (tekst, leestekens en symbolen)
Arrays: (lijsten)
Booleans: “waar” (true) of “niet waar” (false)

Websites over PHP
PHP.net | https://php.net hyperode  |  https://hyperode.com/nl/blog/wat-is-php
Wikipedia | https://nl.wikipedia.org/wiki/PHP  Eduvision | https://nl/blog/php-variabelen-lussen-condities
W3Scool | https://3schools.com/php Coddec | https://codecademy.com/catalog/language/php