HTML

HTML | Webdesign KennisbankHTML staat voor Hyper Text Markup Language en is de standaardtaal die wordt gebruikt om websites te maken op het internet. Het is een essentieel onderdeel van het internet en fungeert als de basisstructuur voor o.a. inhoud (content) van websites.

Deze code stelt ontwikkelaars in staat om tekstafbeeldingenlinksvideo’s enz. op een gestructureerde manier in een webbrowser te vertonen. Het beschrijft de hiërarchie van elementen op een pagina en hoe deze met elkaar in verband staan.

HTML bestaat uit een hele reeks opmaaktags en elementen die worden gebruikt om de structuur en de inhoud (content) van een website te kunnen definiëren.

Webbrowsers, zoals Google Chrome, Mozilla Firefox en Microsoft Edge interpreteren HTML-codes om webpagina’s correct weer te geven. Het is daarom een onmisbare taak, voordat je een website aflevert, alle webbrowsers met elkaar te vergelijken.

Tevens wordt HTML gecombineerd met andere website onderdelen, zoals CSS (Cascading Style Sheets). Dit is een extra document in de website, bedoeld om de opmaak te veréénvoudigen.

Bezoek ook: CSS | Webbrowsers

Hieronder een voorbeeld:

<!DOCTYPE html>
<html><head>
           <title>Mijn Eerste Webpagina</title>
</head>
<body>
<h1>Dit is een kop</h1>
<p>
Dit is een paragraaf met <a href=“https://www.example.com”>een link</a>.</p>

<ul>
               <li>Item 1</li>
               <li>Item 2</li>
               <li>Item 3</li>
</ul>
</body>
</html>

In dit voorbeeld:

  • <!DOCTYPE html> geeft aan dat de pagina gebruikmaakt van HTML5.
  • <html> is het begin van de HTML-structuur.
  • <head> bevat metagegevens over de pagina, zoals de titel van de pagina die in de browser wordt weergegeven.
  • <title> definieert de titel van de webpagina.
  • <body> bevat de zichtbare inhoud van de pagina.
  • <h1> definieert een hoofdkop.
  • <p> definieert een paragraaf.
  • <a> definieert een hyperlink.
  • <ul> staat voor een ongeordende lijst.
  • <li> definieert lijstitems.

HTML is een essentiële technologie voor het bouwen van content (inhoud) en wordt gebruikt voor verschillende doeleinden, waaronder:

Paginastructuur: HTML wordt gebruikt om de structuur van een webpagina te definiëren. Dit omvat het maken van koppen, paragrafen, lijsten, tabellen, enz., waardoor de inhoud van de pagina logisch kan worden georganiseerd.

Tekstinhoud: HTML wordt gebruikt om tekst op webpagina’s weer te geven en te formatteren. Je kunt tekst opmaken met behulp van tags zoals <p> voor alinea’s, <h1> tot <h6> voor koppen van verschillende niveaus, <em> en <strong> voor tekstbenadrukking, enzovoort.

Afbeeldingen en multimedia: HTML stelt je in staat afbeeldingen, audio- en videobestanden in webpagina’s in te sluiten en weer te geven door middel van tags zoals <img>, <audio> en <video>.

Hyperlinks: Met HTML kun je hyperlinks maken naar andere webpagina’s of bronnen, zowel intern als extern, met behulp van de <a> tag.

Formulieren: HTML-formulieren worden gebruikt om interactieve elementen zoals tekstvakken, selectievakjes, radio-knoppen, knoppen en meer op webpagina’s weer te geven. Dit is cruciaal voor het verzamelen van gegevens van gebruikers.

Inhoudsopgave en lijsten: HTML maakt het mogelijk om gestructureerde lijsten te maken, zoals geordende lijsten (<ol>), ongeordende lijsten (<ul>) en definitielijsten (<dl>).

Semantische markup: HTML biedt semantische tags zoals <header>, <nav>, <article>, <footer>, enz., die de betekenis en structuur van de inhoud definiëren. Dit is belangrijk voor zoekmachine-optimalisatie en toegankelijkheid.

Metadata: Met HTML kun je metadata aan een webpagina toevoegen, zoals de paginatitel, beschrijving en trefwoorden, met behulp van tags zoals <title> en <meta>.

HTML5: De nieuwste versie van HTML, HTML5, heeft uitgebreide functionaliteit toegevoegd, waaronder ondersteuning voor geavanceerde audio- en video-elementen, canvas voor grafische rendering, geolocatie, lokale opslag en meer.


Hoe begint een HTML-document?

Ieder HTML-document begint met een declaratie om aan te geven welk type document het betreft. Deze “DOCTYPE-declaratie” verwijst naar een formele definitie van de gebruikte markup-taal. Het aldus begonnen HTML-element omvat verder het gehele document.


De functie van &nbsp;

Tijdens het coderen en schrijven van de opmaak van een website in HTML, zal door de editor en webbrowser ten hoogste één spatie gelezen worden. Om de webbrowser toch meer dan één keer een spatie te laten lezen, is er in HTML de volgende code te gebruiken: ‘&nbsp;


Veel verschillende tags

Elke markering in de HTML-opmaaktaal wordt in het Engels een tag genoemd. De afgelopen jaren, is dan ook het aantal verschillende HTML-tags die te gebruiken zijn enorm uitgebreid. Om te voorkomen dat hierdoor interpretatie problemen ontstaan, heeft het World Wide Web Consortium (W3C) haar aanbevelingen opgesteld.

Dat betekend dat op deze officiële website exact staat vermeld, welke tags er geldig zijn en hoe ze geïnterpreteerd moeten worden.

World Wide Web Consortium (W3C) | www.w3.org


Elementen en AttributenElementen en Attributen | Webdesign Kennisbank

De broncode van een website in HTML bestaat uit elementen en attributen, die zijn bedoeld om de elementen te omschrijven (specificeren). Daarom moet er in veel gevallen bij een attribuut, ook een waarde worden opgegeven.

Elementen bestaan meestal uit tweetallen: een deel dat het element activeert en een deel dat de activering weer beëindigt. Zowel de activering (ook wel start-tag genoemd), als de beëindiging (eind-tag) beginnen met < en eindigen met >…
Lees meer »


HTML-TabellenTekst | Webdesign Kennisbank

Een HTML-tabel is een opmaakstructuur die wordt gebruikt om gegevens in een overzichtelijke indeling te presenteren op een webpagina. Een tabel bestaat uit een reeks rijen en kolommen met cellen, waarin de gegevens worden weergegeven.

Een tabel wordt gedefinieerd met behulp van HTML-code en kan worden opgemaakt met behulp van CSS-stijlen om de weergave van de tabel te veranderen. Een HTML-tabel bestaat uit verschillende elementen, waaronder de table, tr, th en td elementen
Lees meer »

HTML-KleurcodesHTML-Kleurcodes | Webdesign Kennisbank

Met HTML-Kleurcodes is het mogelijk, zelf allerlei verschillende kleuren toe te passen. Want het internet zou toch te saai zijn, als er voor tekst en allerlei andere elementen in een ontwerp, geen enkele kleur uitgekozen kon worden!

De gekozen kleuren op een website kunnen bezoekers aantrekken of afstoten. Door gebruik te maken van een goede kleuren combinatie, vergroot je de juiste indruk die een website maakt op haar bezoekers…
Lees meer »


HyperlinksHyperlinks | Webdesign Kennisbank

Hyperlinks (of kortweg links) worden in het Nederlands: verbindingen of (snel)koppelingen genoemd. Het is een computer- en internetterm dat duidt op een verwijzing (referentie) in de hypertekst (broncode).

Deze kan de gebruiker dan volgen, om naar een ander webadres te surfen. Een hyperlink is vaak een stukje tekst, maar kan ook een afbeelding of enig ander HTML-element zijn. Veel hypertekst, is te verdelen in onafhankelijk onderhouden “hyper-documenten”…
Lees meer »


HTML-EditorsHTML-Editors | Webdesign Kennisbank

Het werken met HTML-Editors maakte mij zo enthousiast, dat ik snel van start ging met een Webdesign Cursus. Daarbij maakte ik o.a. handig gebruik van de HTML-Kit, om de basisbegrippen van HTML-codes te leren.

Omdat HTML voor het bouwen van websites, één van de meest gebruikte opmaaktalen is, kan ik je adviseren hier wat meer kennis over op te doen. Bovendien is het niet moeilijk en kan iedereen het leren.
Lees meer »


Websites over HTML
HTML School | Welkom op HTML School Handleiding HTML | CSS
Wikibooks | HTML/HTML5 W3schools | HTML Zelfstudie
Programmeerplaats | HTML leren Codecenter | HTML Introductie