Elementen en Attributen


Opmaak in HTML

Elementen en Attributen | Webdesign KennisbankDe broncode van een website in HTML bestaat uit elementen. Deze elementen bevatten attributen, die zijn bedoeld om de elementen te omschrijven (specificeren). Daarom moet er in veel gevallen bij een attribuut, ook een waarde worden opgegeven.

Elementen bestaan meestal uit tweetallen: een deel dat het element activeert en een deel dat de activering weer beëindigt. Zowel de activering (ook wel start-tag genoemd), als de beëindiging (eind-tag) beginnen met < en eindigen met >

Tussen deze tekens staat vervolgens de naam van het element, of een afkorting, waarop het element betrekking heeft. Een code waarop een webbrowser op een globaal afgesproken ‘opmaak’ reageert.


Toepassen van Elementen

Zo zijn er voor de HTML broncode, vele elementen met allerlei verschillende functies te gebruiken. Hier als voorbeeld, de opbouw van een paragraaf (alinea) met behulp van het ‘p’-element:

<p>Deze tekst vormt een paragraaf</p>

In het volgende voorbeeld zie je wat je o.a. kan doen, door 2 elementen te combineren. Het ‘center’-element is bedoeld om de tekst in het midden te laten uitkomen (centreren).

<p><center>Deze paragraaf is gecentreerd</center></p>

Toepassen van Attributen

Als voorbeeld wordt aan het eerder genoemde p-element, het align-attribuut toegevoegd:

<p align=”center”>Deze paragraaf is gecentreerd</p>

Indien er meerdere attributen aan een element worden toegevoegd, worden deze gescheiden door een spatie. Zo kennen attributen nog een paar belangrijke eigenschappen:

Aanhalingstekens in Attributen

Attribuutwaarden staan altijd tussen aanhalingstekens “…”
Dubbele aanhalingstekens zijn het meest gebruikelijk, maar enkele aanhalingstekens zijn ook toegestaan
<p style=”text-align: center; color: #FF9900;”>Deze paragraaf is gecentreerd en oranje</p>

Resultaat in de Webbrowser

Deze paragraaf is gecentreerd en oranje | Elementen en Attributen


Ongevoelig voor Hoofdletters

De naam van een element is altijd hoofdletter ongevoelig, evenals de waarden van een attribuut. Dit betekend dat het niet uitmaakt of de namen in hoofdletters of in kleine letters worden geschreven, in de broncode.


Tekst in HTML

De tekst van de webpagina wordt opgemaakt met HTML-tags, zoals voor paragrafen, <p> en voor koppen de <h1> – <h6> tags, enzovoort. De tekst kan ook worden opgemaakt met CSS (Cascading Style Sheets).

Hiermee kun je kleuren, lettertypen, uitlijning en andere visuele aspecten van de tekst bepalen. In de broncode van een webpagina wordt de tekst vaak tussen de openings-tag en sluitings-tag in de HTML-code geplaatst, zoals hieronder staat beschreven:

<h1>Een kop boven een paragraaf</h1>

<h2>Een kop boven een paragraaf</h2>

<h3>Een kop boven een paragraaf</h3>

<h4>Een kop boven een paragraaf</h4>

<h5>Een kop boven een paragraaf</h5>
<h6>Een kop boven een paragraaf</h6>

<p> Dit is een voorbeeld van een paragraaf opgemaakt met HTML</p>

Bezoek ook: Tekst

Wanneer een webbrowser de pagina laadt, wordt de tekst weergegeven zoals gespecificeerd in de broncode, opgemaakt met de opgegeven HTML-tags en CSS-stijlen. Deze weergegeven tekst wordt ook wel de “visuele tekst” genoemd, die bepalend is voor de zoekresultaten in zoekmachines.


Bladeren elementen en attributen,html,broncode,start-tag,end-tag,waarden,aanhalingstekens Home elementen en attributen,html,broncode,start-tag,end-tag,waarden,aanhalingstekens Kennisbank elementen en attributen,html,broncode,start-tag,end-tag,waarden,aanhalingstekens HTML elementen en attributen,html,broncode,start-tag,end-tag,waarden,aanhalingstekens Elementen en Attributen

• Tabellen in HTML
HTML-Kleurcodes
Hyperlinks
HTML-Editors