Elementen en Attributen


Opmaak in HTML

Elementen en Attributen | Webdesign KennisbankDe broncode van een website in HTML bestaat uit elementen. Deze elementen bevatten attributen, die zijn bedoeld om de elementen te omschrijven (specificeren). Daarom moet er in veel gevallen bij een attribuut, ook een waarde worden opgegeven.

Elementen bestaan meestal uit tweetallen: een deel dat het element activeert en een deel dat de activering weer beëindigt.

Zowel de activering (ook wel start-tag genoemd), als de beëindiging (eind-tag) beginnen met het teken < en eindigen met het teken >.
Tussen deze tekens staat vervolgens de naam van het element, of een afkorting, waarop het element betrekking heeft. Een code waarop een webbrowser op een globaal afgesproken ‘opmaak’ reageert.


Pas Elementen toe

Zo zijn er voor de HTML broncode, vele elementen met allerlei verschillende functies te gebruiken. Hier als voorbeeld, de opbouw van een paragraaf (alinea) met behulp van het ‘p’-element:

<p>Deze tekst vormt een paragraaf</p>

In het volgende voorbeeld zie je wat je o.a. kan doen, door 2 elementen te combineren. Het ‘center’-element is bedoeld om de tekst in het midden te laten uitkomen (centreren):

<p><center>Deze paragraaf is gecentreerd</center></p>

Toepassen van Attributen

Als voorbeeld wordt aan het eerder genoemde p-element, het align-attribuut toegevoegd:

<p align=”center”>Deze paragraaf is gecentreerd</p>

Indien er meerdere attributen aan een element worden toegevoegd, worden deze gescheiden door een spatie. Zo kennen attributen nog een paar belangrijke eigenschappen:

Aanhalingstekens in Attributen

 • Attribuutwaarden staan altijd tussen aanhalingstekens “…”
 • Dubbele aanhalingstekens zijn het meest gebruikelijk, maar enkele aanhalingstekens zijn ook toegestaan.
 •  

  <p style=”text-align: center; color: #FF9900;”>Deze paragraaf is gecentreerd en oranje</p>

  Resultaat in de Webbrowser

  Deze paragraaf is gecentreerd en oranje | Elementen en Attributen


  Ongevoelig voor Hoofdletters

  De naam van een element is altijd hoofdletter ongevoelig, evenals de waarden van een attribuut. Dit betekend dat het niet uitmaakt of de namen in hoofdletters of in kleine letters worden geschreven.


  Bladeren ► Home Kennisbank HTML Elementen en Attributen

  Tabellen in HTML
  HTML-Kleurcodes
  Hyperlinks
  HTML-Editors