JavaScrpt

Wat is JavaScript?

JavaScript | Webdesign KennisbankJavaScript is een programmeertaal dat veel gebruikt wordt om webpagina’s interactief te maken. Het is de programmeertaal die het meest gebruikt wordt, om zogeheten dynamische webpagina’s mee te publiceren.

Een stukje van zo’n scripttaal bestaat uit een aantal opdrachten die de webbrowser uitvoert. De webbrowser ontvangt dan vervolgens deze opdrachten, zodra de HTML-pagina wordt geladen.

JavaScript wordt middels speciale voorzieningen in de HTML-code (het script-element), in een webpagina opgenomen. Dit is op 2 manieren mogelijk:

  • Direct in de broncode via de <script>-tags
  • Middels een verwijzing naar een externe code {CSS)

Daarbij is het de bedoeling dat door een webbrowser zowel HTML als CSS gelezen wordt. JavaScript bestaat uit “platte tekst” waarbij niet een tekstverwerker zoals Microsoft Word gebruikt kan worden, maar wel Adobe Dreamweaver of de (gratis) KompoZer.

Uitvoeren middels een Interpreter

Net als bij andere scripttalen is er een interpreter nodig om de geprogrammeerde opdrachten uit te voeren. De meeste moderne browsers beschikken over een eigen interpreter voor JavaScript. Het besturingssysteem Windows heeft een ingebouwde interpreter, het bestand jscript.dll. Ook enkele e-mailprogramma’s ondersteunen JavaScript in HTML-berichten.

JavaScript voeg je als volgt in je HTML-pagina toe;

<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN”
“http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>
<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml” xml:lang=”nl”
lang=”nl”>
<head>
<title>Script invoegen</title>
<style type=”text/css”>
/* Even ter kennisgeving, zo kun je CSS toevoegen */
<body>
</style>
<script type=”text/javascript”>Script komt hier</script>
</head>
<body>
<p></p>
</body>
</html>

In dit geval gebruik je een HTML-tag, namelijk de <script>-tag. De script-tag heeft enkel 1 attribuut nodig, welk type script er tussen staat. Dat is eigenlijk altijd wel JavaScript, dus daar moet je dan ook altijd gewoon “text/javascript” invullen.

CSS-bestanden worden zo in de in een HTML-pagina aangegeven;

<link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”mijn_stijlblad.css” />

In de HTML-pagina wordt dit als volgt ingevuld;

<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN”
“http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>
<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml” xml:lang=”nl”
lang=”nl”>
<head>
<title>Webdesign Kennisbank</title>
<link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”mijn_stijlblad.css” />
</head>
<body>
</body>
</html>
Zie ook deze Categoriën in de Kennisbank over Webdesign:

 

Back to Top