Tag: attributen

Elementen en Attributen

Elementen bestaan meestal uit tweetallen: een deel dat het element activeert en een deel dat de activering weer beƫindigt. Zowel de activering (ook wel start-tag genoemd) als de beƫindiging (end-tag) beginnen met het teken < en eindigen met het teken >.

Tussen deze tekens staat de naam van het element, of een afkorting daarvan. Dus tussen de activering en beƫindiging staat de inhoud, waarop het element betrekking heeft. Hier als voorbeeld; de opbouw van een paragraaf met behulp van het p-element.

HTML-Kleurcodes

De kleurcodes in HTML maken het mogelijk, zelf allerlei verschillende kleuren toe te passen. Want het internet zou toch te saai zijn, als er voor tekst en allerlei andere elementen in het ontwerp geen enkele kleur uitgekozen kon worden?

De gekozen kleuren op een website kunnen bezoekers aantrekken of afstoten. Door gebruik te maken van een goede kleuren-combinatie, vergroot je de juiste indruk die een website maakt op haar bezoekers.